Výsledky kategorií výzvy - Otrokovice

Pravidelnost jednotlivců

kategorie na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Home office
Po­řa­dí % jízd Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Informativní žebříček výkonnosti

kategorie na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to